prestaties van vrijescholen

prestaties van vrijescholen

Vrijeschoolonderwijs – prestaties van vrijescholen

Over het algemeen presteren middelbare vrijescholen gemiddeld beter dan reguliere scholen. U kunt dit bekijken op de schoolvensters via www.scholenopdekaart.nl. In het onderzoek van deheer Dronkers worden opmerkelijk goede resultaten geboekt voor de vrijescholen, zowel kwalitatief als in stijgend aantal leerlingen.

In wetenschappelijk onderzoek naar de prestatie van de vrijescholen komt naar voren dat:

 • vrijeschoolonderwijs minder nadruk legt op eenzijdige cognitieve ontwikkeling, waardoor:
  – de prestatiemotivatie van de leerlingen hoger blijft;
  – ook kinderen met minder cognitieve bagage een relatief hoog zelfbeeld hebben;
 • vrijeschoolonderwijs de relatie met docent centraal stelt (o.a. via klasseleerkrachten en periodeonderwijs), waardoor de relatie met docent in ieder geval tot 3VO meetbaar beter is in vergelijking met regulier onderwijs.
 • de vrijeschool aandacht geeft aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, waardoor:
  – iedereen op zijn eigen manier leert hoe je moet leren
  – je niet voorbereid wordt om aan te sluiten op de maatschappij (‘maakbare mens’) maar je mens wordt om vanuit je eigen kracht, kennis en kunde kan bijdragen aan vernieuwende ontwikkelingen in de (toekomstige) maatschappij.

Tenslotte, de vrijeschool is ook een internationale school: wereldwijd zijn er vrijescholen met dezelfde pedagogische inzichten en uitgangspunten van het onderwijs. Uitwisseling met andere (bijvoorbeeld Duits- of Engelstalige) vrijescholen, of langere ‘vakanties’ in het buitenland met scholing ter plaatse, is mogelijk en wordt (meestal op individueel niveau) geregeld.