curriculum

curriculum

Vrijeschoolonderwijs – curriculum

Het curriculum van een vrijeschool VO bestaat uit:

  • vaklessen, gegeven vanuit de innerlijke betrokkenheid van de docent en de ontwikkeling van de leerlingen;
  • kunst en praktijkvakken, waar de verbeelding en de verbinding met het materiaal ervaren wordt door veel zelf te doen en te maken;
  • periode onderwijs, waarbij iedere dag twee lesuren in blokken van drie weken gewerkt wordt aan een vak-overstijgende verdieping van een bepaald thema, dat creatief verwerkt wordt in schriftelijk verslag of mondelinge presentatie.
  • projecten en activiteiten, waaronder werkweken over bijvoorbeeld bosbouw of voedingsleer, stages bij bijvoorbeeld winkels, zorginstelingen of bedrijven, toneelopvoeringen van bijvoorbeeld Goethe of opera’s van Mozart, en jaarfeesten waaronder st. Michaël en st. Jan, advent en kerstmis.

Een typisch lesrooster van een vrijeschoolse 1e klas bevat:

  • Wiskunde en rekenonderwijs: 3 uur in de week
  • Talen: Nederlands, Engels, Frans ieder 2 uur in de week
  • Gymnastiek en muziek ook ieder 2 uur in de week
  • Huiswerkbegeleiding of studie-uur en mentor uur: samen 2  uur in de week
  • Kunstvakken (houtbewerking, textielbewerking, tekenen en schilderen, dans): 6 uur in de week
  • Periode onderwijs: 10 uur in de week (bijvoorbeeld sterrenkunde, (kunst)geschiedenis, toneel, of verdieping van de vakken natuurkunde, biologie, wiskunde, scheikunde, Nederlands).