Waldorf onderwijs

Waldorf onderwijs

Voor leerlingen

 

Waldorf onderwijs is…

… heel gevarieerd. Je leert er niet alleen leren, maar je mag er ook je zelf zijn en je persoonlijk ontwikkelen. Daarom heeft de Waldorf afdeling verschillende vormen van lesgeven.

Periode onderwijs
Iedere dag heb je periode onderwijs. Dit houdt in dat je drie weken achter elkaar hetzelfde vak of onderwerp behandelt in twee uren van de dag. Het onderwerp wordt dus heel uitgebreid behandeld. Tijdens deze periode houd je zelf een schrift bij dat aan het einde van de periode met mooie tekeningen en versieringen ingeleverd moet worden bij je leraar en meetelt voor je cijfer. Er is aan het einde van elke periode ook een proefwerk over de behandelde lesstof.

Creatieve vakken
Het leven is meer dan examen doen en dat is ook zo op school, vinden wij. We wisselen het werken met je hoofd af met het werken met je lijf en je creativiteit. Daarom krijg je ook veel kunst- en bewegingsvakken. Zo ontwikkel je ook je ruimtelijke en technische vaardigheden.

Zo heb je in de onderbouw zes uur per week kunstonderwijs, een uur koor, een uur muziek, gym en euritmie (ook een vorm van bewegen). Ook worden er toneelstukken ingestudeerd met de hele klas.

Examenvakken
Natuurlijk heb je ook gewone vakken zoals rekenen, extra wiskunde en vreemde talen.

Eigen lokaal en klassenleraar
In de twee brugklassen begin je de dag met kunst of met een thema (periode onderwijs) in je eigen klas. Dan leer je niet uit boeken, maar maak je je eigen leerboek. Dat krijg je meestal van je eigen klassendocent. Voor gym, handvaardigheid, muziek, euritmie zijn er aparte lokalen.

Filmpjes
Zo gaat het op andere vrije scholen:
Een dag op het Michael college in Breda
Leerlingen aan het woord van de Vrijeschool in Den Haag

Wil je je aanmelden voor de Waldorf afdeling van het Grotius College in Delft, ga dan naar de website van het Grotius college. erwijs in leeftijdsfasen.

 • Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
 • Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
 • Periodeonderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
 • Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
 • Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
 • Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.

Voor ouders

Waldorf onderwijs is…

…geïnspireerd op de vrijeschool pedagogiek en heeft een brede visie op de mens. De Waldorf afdeling is lid van en sluit aan bij de uitgangspunten die verwoord worden door de vereniging van vrijescholen.

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten.

De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

 • Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
 • Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is.
 • Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen.
 • Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
 • Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
 • Periodeonderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
 • Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
 • Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
 • Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.