ouderbijdrage en belastingaftrek

ouderbijdrage en belastingaftrek

Oudervereniging Waldorf – ouderbijdrage en belastingaftrek

Ouderbijdrage

Net als de TTO afdeling van het Grotius College, kent ook de Waldorf afdeling een extra bijdrage per leerling per leerjaar. Dat is om het specifieke van het Waldorf onderwijs te kunnen bekostigen. Bij de andere voortgezette vrijescholen is dat bedrag hoger, maar in Delft willen we niet boven de TTO bijdrage uitkomen. Deze extra bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en niet gebonden aan specifieke personen. De bijdrage aan het kamp of de werkweek in de hogere jaren is wel een individuele bijdrage die jaarlijks anders kan zijn en apart geïnd wordt. De Waldorf-bijdrage wordt verder besteed aan extra coördinatie uren om de groeiende afdeling extra aandacht te kunnen geven, de ervaring te consolideren en de nieuwe jaren in de bovenbouw verder vorm te geven. Daarnaast is de Waldorf bijdrage nodig voor extra materialen voor de kunstvakken, het vieren van de jaarfeesten, een belangrijke culturele factor van het Waldorf onderwijs, en de bezoekjes tijdens periodeonderwijs.

Voor alle klassen van Waldorf worden deze extra kosten gemaakt. En omdat ouders bewust voor deze vorm van onderwijs kiezen hebben wij besloten om de ouderbijdrage onafhankelijk van het gezinsinkomen te maken. Wel willen wij wijzen op de mogelijkheid om boven het normbedrag te geven zodat het mogelijk wordt om ouders die minder draagkrachtig zijn tegemoet te kunnen komen. 

De Waldorf bijdrage is aftrekbaar indien deze gedoneerd wordt aan de Vereniging voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Delft. Voor het gemak wordt het innen van deze bijdrage via de website van het Grotius College geregeld, maar het geld komt ook dan terecht op de rekening van deze oudervereniging.


ANBI 

De oudervereniging heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status, waarmee het mogelijk wordt om de Waldorf bijdrage als gift te kunnen opgeven bij uw belastingaangifte. Giften aan stichtingen of verenigingen met een ANBI status zijn aftrekbaar, maar daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met het algemene drempelbedrag voor het aftrekken van giften (1% van het jaarinkomen). 
Een andere mogelijkheid is een schriftelijk toezegging aan de oudervereniging te doen voor 5 (kalender)jaren ouderbijdragen. Door deze schriftelijke toezegging (die niet meer via een notaris hoeft te verlopen) is er geen drempelbedrag meer van toepassing en daardoor kan het u mogelijk financieel voordeel opleveren, ook als u geen andere giften hebt die in totaal boven het drempelbedrag uitkomen. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de vereniging (of scannen en mailen naar info@vrijeschoolvodelft.nl). 

Tip voor het invullen van de inkomstenbelasting:
Zodra u in de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar, bij het invullen van het belastingaangifte, bent aangekomen bij  ‘Uitgaven’, kunt u ‘Giften’ aanvinken. Nadat u bij Giften bent aangekomen, kunt u bij de naam van de vereniging invoeren: ‘Vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te Delft’ en daarna vult u het bedrag in.
Daarna wordt de vraag gesteld of dit een periodieke gift betreft die schriftelijk is vastgelegd. 

– Indien dit niet het geval is (u kunt of wilt zich niet voor 5 jaar vastleggen) dan vult u op deze vraag  ‘nee’  in. Op de volgende vraag over ANBI vult u ‘ja’ in en op de vraag of het een culturele instelling is, vult u ‘nee’ in. De gift zal pas aftrekbaar zijn als die boven de drempel uitkomt.

– Indien u de gift wel als een periodieke gift schriftelijk hebt vastgelegd, vult u bij die vraag ‘ja’ in. Dan verschijnen twee extra vragen: wat is het RSIN: daar vult u in: 853520409. Op de vraag wat het transactienummer is van de gift, vult u in het eerste en laatste jaar van de periodieke gift, bijvoorbeeld 20152020 of 20172022. Op de volgende vraag over ANBI vult u ‘ja’ in en op de vraag of het een culturele instelling is, vult u ‘nee’ in.

NB 1: het maakt niet uit dat het innen van de gift uitbesteed is aan een derde partij en op uw afschrift niet het rekeningnummer van de oudervereniging staat, maar van een derde partij die door het Grotius is ingehuurd. Mocht er op enig moment controle plaatsvinden door de belastingdienst, dan kunt u aangeven wanneer het naar die derde partij is overgemaakt,  Grotius kan precies aangeven door wie het is geïnd en wanneer het naar de oudervereniging overgemaakt is. 
NB 2: Wat als uw kind om wat voor reden dan ook geen 5 jaar op de Waldorf afdeling zit? Formeel wordt dan de periodieke gift een gewone gift en gaat de drempel alsnog gelden. U zou dan tegen die tijd een nieuwe aangifte over de betreffende jaren moeten maken. 

Formulieren

Belastingdienst 5 jaar gift Waldorf met handtekening 2019-2023

ouderbrief-over-Waldorf-bijdrage-en-belastingaftrek-2019


Ouderbijdrage

Net als de TTO afdeling van het Gorius College, kent ook de Waldorf afdeling een extra bijdrage per leerling per leerjaar. Dat is om het specifieke van het Waldorf onderwijs te kunnen bekostigen. Bij de andere voortgezette vrijescholen is dat bedrag hoger, maar in Delft willen we niet boven de TTO bijdrage uitkomen. Deze extra bijdrage is als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, en niet gebonden aan specifieke personen. De bijdrage aan het kamp of de werkweek in de hogere jaren is wel een individuele bijdrage die jaarlijks anders kan zijn en apart geïnd wordt. De Waldorf-bijdrage wordt verder besteed aan extra coördinatie uren om de groeiende afdeling extra aandacht te kunnen geven, de ervaring te consolideren en de nieuwe jaren in de bovenbouw verder vorm te geven. Daarnaast is de Waldorf bijdrage nodig voor extra materialen voor de kunstvakken, het vieren van de jaarfeesten, een belangrijke culturele factor van het Waldorf onderwijs, en de bezoekjes tijdens periodeonderwijs.

Voor alle klassen van Waldorf worden deze extra kosten gemaakt. En omdat ouders bewust voor deze vorm van onderwijs kiezen hebben wij besloten om de ouderbijdrage onafhankelijk van het gezinsinkomen te maken. Wel willen wij wijzen op de mogelijkheid om boven het normbedrag te geven zodat het mogelijk wordt om ouders die minder draagkrachtig zijn tegemoet te kunnen komen. 

De Waldorf bijdrage is aftrekbaar indien deze gedoneerd wordt aan de Vereniging voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Delft. Voor het gemak wordt het innen van deze bijdrage via de website van het Grotius College geregeld, maar het geld komt ook dan terecht op de rekening van deze oudervereniging.


ANBI 

De oudervereniging heeft een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status, waarmee het mogelijk wordt om de Waldorf bijdrage als gift te kunnen opgeven bij uw belastingaangifte. Giften aan stichtingen of verenigingen met een ANBI status zijn aftrekbaar, maar daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met het algemene drempelbedrag voor het aftrekken van giften (1% van het jaarinkomen). 
Een andere mogelijkheid is een schriftelijk toezegging aan de oudervereniging te doen voor 5 (kalender)jaren ouderbijdragen. Door deze schriftelijke toezegging (die niet meer via een notaris hoeft te verlopen) is er geen drempelbedrag meer van toepassing en daardoor kan het u mogelijk financieel voordeel opleveren, ook als u geen andere giften hebt die in totaal boven het drempelbedrag uitkomen. Mocht u daarvan gebruik willen maken dan kunt u hiervoor het onderstaande formulier invullen, ondertekenen en inleveren bij de vereniging (of scannen en mailen naar info@vrijeschoolvodelft.nl). 

Tip voor het invullen van de inkomstenbelasting:
Zodra u in de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar, bij het invullen van het belastingaangifte, bent aangekomen bij  ‘Uitgaven’, kunt u ‘Giften’ aanvinken. Nadat u bij Giften bent aangekomen, kunt u bij de naam van de vereniging invoeren: ‘Vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs te Delft’ en daarna vult u het bedrag in.
Daarna wordt de vraag gesteld of dit een periodieke gift betreft die schriftelijk is vastgelegd. 

– Indien dit niet het geval is (u kunt of wilt zich niet voor 5 jaar vastleggen) dan vult u op deze vraag  ‘nee’  in. Op de volgende vraag over ANBI vult u ‘ja’ in en op de vraag of het een culturele instelling is, vult u ‘nee’ in. De gift zal pas aftrekbaar zijn als die boven de drempel uitkomt.

– Indien u de gift wel als een periodieke gift schriftelijk hebt vastgelegd, vult u bij die vraag ‘ja’ in. Dan verschijnen twee extra vragen: wat is het RSIN: daar vult u in: 853520409. Op de vraag wat het transactienummer is van de gift, vult u in het eerste en laatste jaar van de periodieke gift, bijvoorbeeld 20152020 of 20172022. Op de volgende vraag over ANBI vult u ‘ja’ in en op de vraag of het een culturele instelling is, vult u ‘nee’ in.

NB 1: het maakt niet uit dat het innen van de gift uitbesteed is aan een derde partij en op uw afschrift niet het rekeningnummer van de oudervereniging staat, maar van een derde partij die door het Grotius is ingehuurd. Mocht er op enig moment controle plaatsvinden door de belastingdienst, dan kunt u aangeven wanneer het naar die derde partij is overgemaakt,  Grotius kan precies aangeven door wie het is geïnd en wanneer het naar de oudervereniging overgemaakt is. 
NB 2: Wat als uw kind om wat voor reden dan ook geen 5 jaar op de Waldorf afdeling zit? Formeel wordt dan de periodieke gift een gewone gift en gaat de drempel alsnog gelden. U zou dan tegen die tijd een nieuwe aangifte over de betreffende jaren moeten maken.