lid worden

lid worden

De oudervereniging ondersteunt de coördinator van de Waldorf afdeling met hand- en spandiensten. Elke jaar zijn er weer ouders die hun steente willen bijdragen aan alle extra activiteiten die we voor de kinderen organiseren. 

Commissies
Dit wordt gedaan in diverse commissies die binnen de vereniging actief zijn, o.a.: profiel commissie, PR commissie, catering commissie, lezingen commissie, gereedschapscommissie, kascontrole commissie en fondsenwerving commissie.

Lid worden
Mocht je ouder zijn van een leerling op de Waldorf afdeling, dan kan je lid worden. Dat is namelijk voor de Waldorf afdeling belangrijk: hoe meer ouders zich willen inzetten hoe makkelijker het organiseren van extra activiteiten wordt. Voordeel van lidmaatschap is dat je op de jaarlijkse ledenvergadering inbreng kan geven aan het beleid van de vereniging en de besteding van de inkomsten uit de ouderbijdrage. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief van de vereniging en in het profiel dat je dan aanmaakt kan je ook aangeven of je lid wilt worden.