voor ouders

voor ouders

Vrijeschool VO Delft – voor ouders

We sluiten ons aan bij de uitgangspunten die verwoord worden door de vereniging van vrijescholen.

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten.

De vrijeschool wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin leraren en leerlingen het beste dat ze in huis hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

  • Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
  • Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is.
  • Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen.
  • Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur.
  • Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces.
  • Periodeonderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
  • Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
  • Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
  • Vrijescholen creëren een vertrouwensbasis.

Ouderbijdrage
De vrijeschool biedt veel extra’s aan die zonder een ouderbijdrage niet mogelijk zijn. Uit de ouderbijdrage wordt betaald: materialen voor ambachtsvakken en kunstonderwijs, podiumkunsten zoals koor en pianobegeleiding, en jaarfeesten.

Ouders mogen een rol spelen in onze school, als klasseouder of andere diverse werkzaamheden. Zeker in de pioniersfase zal vrijwilligerswerk noodzakelijk zijn en dus zeer gewaardeerd.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met ons privacybeleid.