Jaarstukken

Jaarstukken

Oudervereniging Waldorf – jaarstukken

Op deze pagina vindt u het actuele jaarverslag (afgelopen schooljaar 2020-2021).

In het bestuursverslag is het beleid verwoord en de uitgevoerde activiteiten om dat te realiseren.

De financiële overzichten bevatten de jaarrekening en de begroting.

In de algemene paragraaf zijn de bestuursleden benoemd.

Jaarverslag 2020-2021

Anbi formulier 2022