ambitie

ambitie

Het is onze ambitie om te groeien naar een volwaardige Waldorf afdeling voor vwo, havo en mavo.

We richten ons op 25-30 leerlingen per klas. 
Van de ouders en aangemelde leerlingen wordt een bewuste keuze voor het Waldorf onderwijs gevraagd. 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen werken

Samen met het Grotius College streven we in de eerste zes ontwikkelingsjaren van de afdeling naar een leerplan dat een gezonde balans realiseert tussen 
1. het leren van de lesstof (hoofd), 
2. het zorgvuldig aandacht geven aan wat in je directe omgeving gebeurt (hart)en 
3. het kunstzinnig vormgeven van wat je in de wereld kan zetten (handelen)

Hoewel het Waldorf onderwijs al 100 jaar overal in de wereld gegeven wordt, zal het in elke tijd en in elke situatie weer opnieuw vorm moeten krijgen. Daarom hebben de eerste 6 jaren van de afdeling een pionierskarakter en worden ouders betrokken bij het eigentijds houden van de opvoeding van hun kinderen. Onze ambitie is om het docententeam te faciliteren in alles wat nodig is om, rekening houdend met de eisen van het examen, een breed aanbod aan te bieden, zodat de leerlingen ook zelf een inbreng hebben in hun eigen ontwikkeling.

De eerste drie leerjaren van de Waldorf afdeling zijn (met volle klassen) goed in te richten geïnspireerd op het vrijeschoolonderwijs. De hogere jaren zijn meer gericht op de eindexamenstof en deze examenstof zal, afhankelijk van de door de leerling gekozen examenvakken, ook samen met Grotius leerlingen gevolgd kunnen worden. Dat vergt vakinhoudelijke afstemming en daar gaat momenteel veel aandacht naar toe. Daarbij is het de ambitie van de oudervereniging om het kunstonderwijs en het periode onderwijs op enige wijze ook in de hogere jaren in te weven en om meer in de richting van gepersonaliseerd onderwijs te gaan. Dat laatste is een beweging die op andere scholen ook is ingezet en die op de Waldorf afdeling van het Grotius College een eigen vorm kan gaan krijgen.